“Leidinggevenden bewust maken dat zij zelf aan het stuur zitten”, Ronald van Weegen, adjunct directeur Stedelijk Museum Amsterdam

Eind 2017 brak voor het museum een lastige periode aan met onrust buiten, maar ook binnen de organisatie. Je hebt als management en directie een aantal opties. Je kunt de onrust negeren en hopen dat het snel overwaait, maar je kunt ook besluiten om de ontwikkelingen betekenis te geven en er van te leren. Wij hebben voor dit laatste gekozen en zijn o.a. een leiderschapstraject gestart om de groep leidinggevenden bewust te maken dat zij zelf aan het stuur zitten.

We hebben in 2019 met Aspire Company een programma ontwikkeld met een doorlooptijd van 9 maanden wat bestond uit verschillende ingrediënten, zoals gefaciliteerde bijeenkomsten, 1 op 1 coaching en e-learnings. Ook hebben alle leidinggevenden een MBTI assessment gedaan met een individuele terugkoppeling van de resultaten wat hen inzicht gaf in hun voorkeursgedrag en dat van hun collega’s. Samen met een klankbordgroep bestaande uit een aantal deelnemers en Robbert en Martin is het programma na de start doorontwikkeld en zijn aanpassingen gedaan.

Robbert en Martin hadden duidelijke ideeën over de invulling van het programma, deelden hun ervaringen en ‘best practices’, maar waren vooral ook gericht op de wensen vanuit onze organisatie en de deelnemers. Op basis van evaluaties en actuele ontwikkelingen werd indien nodig het programma aangepast. Robbert en Martin waren daarbij flexibel en bereid iedere keer aan te sluiten bij de behoeftes van de deelnemers.

Martin en Robbert weten een open en ontspannen sfeer te creëren, zowel in de groepsbijeenkomsten als bij de individuele ontmoetingen.

In de 1 op 1 coaching hebben Robbert en Martin de leidinggevenden inzicht gegeven in de impact én de effectiviteit van hun gedrag en hen uitgenodigd te experimenteren in het dagelijkse werk. Ze deden dit met grote betrokkenheid bij de individuele leidinggevenden, maar ook bij de organisatie. Leidinggevenden zijn zich bewuster geworden van hun eigen gedrag en hun eigen aandeel in het realiseren van een goede samenwerking op basis van respect en vertrouwen.

Het was waardevol met alle leidinggevenden van de verschillende afdelingen, die soms elkaars werk en verantwoordelijkheden onvoldoende kenden, dit traject te doen. Het resulteerde in meer begrip van de verschillende disciplines en een grotere betrokkenheid van de leidinggevenden bij elkaar.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *