“De energie en dynamiek geeft op korte termijn resultaat.”
Jeroen Meerburg – Global Head International Direct Banking

Meerburg is verantwoordelijk voor International Direct Banking wereldwijd. Robbert en Martin hebben zijn team gedurende langere tijd begeleid.

Luisteren
“De start was gelijk goed, we hebben toen een heel succesvolle dag met hen beleefd. Wat ik waardeerde is dat ze heel erg uitgingen van onze wensen en ondanks dat er best wat standaard was, vulden zij het in naar waar wij behoefte aan hadden. Ze luisterden goed en dat is vervolgens vertaald naar programma’s. Daarnaast was er nog tijdens de dag veel flexibiliteit.
Meerburg wijst op het belang van een goede inventarisatie. “Nieuwsgierigheid helpt. Wat is dit voor eenheid, wat doen ze, in welk proces zitten ze? Beiden hebben zelf veel managementervaring, maar de internationale context was toch een wat bijzondere. Desondanks wisten zij de vertaling te maken naar iets wat voelde als maatwerk, terwijl er natuurlijk wel standaard componenten in zaten. Oplossingen die makkelijk toepasbaar waren en te linken aan het grotere programma.”

Energie
In het traject met IDB heeft Meerburg vaak met Robbert Jansen te maken gehad. “Ik vind hem in de voorbereiding heel goed doorvragen. Hij stelt scherpe vragen op zoek naar de kern van het probleem. Dat doet hij wel op een manier, zodat hij met mij in contact blijft, het voelt als betrokken en warm. Bovenal ‘to-the-point’ en ‘to-the-purpose’, met hem zijn het geen eindeloze vergadersessies. Dat is ook precies wat hij tijdens het faciliteren heel goed doet. Robbert heeft een eigen verhaal, en een programma, maar hij maakt ook daar weer makkelijk contact met de groep. Daarnaast heeft hij ook oog voor individuen in de groep, waardoor het een makkelijke interactie is en mensen aangehaakt blijven. Hij reageert goed op reacties uit de groep. Als er iets gebeurt in de groep kan hij daar met humor mee om gaan. Dat doet hij super en hij neemt ook veel energie mee. Dat is altijd belangrijk in dit soort sessies. Dat helpt enorm. Goed voorbereid met energie, ja dat is Robbert.”

Open cultuur
Ik denk dat de eerste sessie met heel IDB meer ‘setting de stage’ was. Mensen even er aan laten ruiken wat het is. Ze waren allemaal erg benieuwd wat dat nou betekende, zo’n cultuurverandertraject. Wat daarna heel goed is gegaan, is dat we op onze aspiratie doorgepakt hebben in kleinere sessies, waar mensen zich bij hem op in konden schrijven. En het idee wat hij destijds had om naar aanleiding van stellingen te discussiëren, dat doen we nog steeds. Dit is eigenlijk geworden: hoe bespreek je dingen met elkaar. Wat gewoon heel effectief is. Zijn creatieve ideeën om het levend te houden hebben concreet tot discussie op de werkvloer geleid rondom specifieke thema’s, waar geen goed of fout is en wat ook gewaardeerd wordt door de mensen. Hoe praten we hier met elkaar, zijn we open naar elkaar? Daar hoor je veel positieve dingen over. Dat heeft tot een meer open cultuur op de werkvloer geleid.”

Challengen
Ik zie Martin en Robbert prima passen in omgevingen waar geprikkeld en gechallenged moet worden. Dus waar echt wel wat moet gebeuren. Ik denk ook dat snellere omgevingen voor hen geschikt zijn, daar waar op korte termijn iets moet veranderen. Met de energie en dynamiek die zij meenemen hoeven zaken niet op de lange termijn te worden geschoven. En wat ik Robbert heb zien doen is dat hij in Engelstalige teams ook goed zijn weg vindt. Het was altijd anders dan in de Nederlandse context, hij heeft ons global management team ook gefaciliteerd met verschillende culturen aan tafel. Dat zie ik niet iedereen doen.”