“Een team vormen met mensen die je kent, …..maar ken je elkaar wel?”
Harry Nieuwenhuizen, directievoorzitter Rabobank Kop van Noord-Holland

Na een omvangrijke reorganisatie binnen onze lokale Rabobank, gingen we aan de slag met een nieuw managementteam. Een team van vier personen die elkaar al jaren kenden en allen eerder onderdeel waren van het hoger en midden management van de organisatie. We waren ons echter bewust dat ‘elkaar kennen’ een relatief begrip is. Om die reden vonden we het een goed plan een 24-uurs sessie te organiseren onder begeleiding van een externe coach.

Ambitie

Na een kennismakingsgesprek met Martin Stam, hoefden we er niet lang over na te denken en besloten we hem hiervoor te vragen. Belangrijkste doel was elkaar beter leren kennen. Dus weten van elkaar wat we belangrijk vinden en hoe we naar de wereld kijken. Maar er ook achter komen waar elkaars ‘rode knoppen’ zitten. Waar er dus energie lekt. En vooral ook weten waar we energie van krijgen. In de kern, luisteren naar elkaars verhaal. En hiermee een klimaat creëren waarin veiligheid, vertrouwen, support, eerlijkheid en ambitie ervaren wordt.
Martin kent onze organisatie zowel van binnenuit als van buitenaf. Hij is heel goed in staat te peilen wat er leeft en speelt daar op in. Geen ‘standaard’ programma, maar maatwerk waarbij hij kan putten uit een rijk gevulde toolbox en die passend en succesvol weet in te zetten.

Basis is gelegd

Na afloop waren we niet alleen maar bekenden voor elkaar, maar kennen we elkaar een stuk beter. Natuurlijk, het waren maar 24 uur, maar toch, ‘de eerste klap is een daalder waard’ en we kunnen daarmee verder. Het zou zo maar kunnen dat we Martin nog eens vaker zullen uitnodigen.
Kortom, een waardevolle investering in ons team en buiten dat…. Martin is gewoon ook een prettige kerel.